Fonduri

 

Programul Operaţional Sectorial

„Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 (POS CCE)

Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”

Domeniul Major de Intervenţie 3 - Susţinerea e-economiei

Operațiunea „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic  şi a altor soluţii on-line pentru afaceri”

COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea proiectului intitulat: „Implementarea unei soluții informatice de comerț electronic pentru dezvoltarea activității S.C. SMARALD TECH S.R.L.”

cu Nr. Ref. SMIS 46775; NR. CTR: 1200/332/09.12.2013

Galaţi, 11.06.2015

S.C. SMARALD TECH S.R.L., cu sediul în Municipiul Galați, str. Oltului, nr. 13, bl. D8a, ap. 7, jud. Galaţi, a finalizat la data de 11.06.2015, proiectul cu titlul „Implementarea unei soluții informatice de comerț electronic pentru dezvoltarea activității S.C. SMARALD TECH S.R.L.”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională.

Valoarea totală a proiectului este de 1.577.700,80 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 888.664,00 lei. Proiectul se implementează în localitatea Galați, str. Oltului, nr.13, bl. D8A, ap.9, județul Galați, cod poștal 800424, pe o durată de 18 luni.

Obiectivul principal  al proiectului este creşterea eficienţei economice a S.C.SMARALD TECH S.R.L. prin valorificarea corespunzătoare a potenţialului pieţei on-line şi reorganizarea activităţii comerciale cu ajutorul unor soluţii IT moderne de comerţ electronic.

Detalii suplimentare puteți obține de la:

S.C. SMARALD TECH S.R.L.: str. Oltului, nr. 13, bl. D8a, ap. 7, Galați
Nume persoana contact: IVANOV GHEORGHE
Funcție: Administrator
Telefon: 0336 802 343, fax: 0336 81 93 11

Adresa web: www.smarald.ro

E-mail: office@smarald.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.